Polihal

Klapy dymowe

klapy dymowe

Oddymianie klatek schodowych.
Klatki schodowe w przypadku wybuchu pożaru pełnią funkcję drogi ucieczkowej/ewakuacyjnej, w wielu przypadkach jest to jedyna droga ewakuacyjna dlatego bardzo ważne jest prawidłowe oddymianie klatek schodowych. Wyposażenie klatki schodowej w klapy dymowe czyli skuteczny system oddymiania po jego zadziałaniu daje możliwość ewakuacji.
System oddymiania klatki schodowej w systemie oddymiania składa się z następujących elementów:
- centrala alarmowa wyposażona w akumulatory,
- czujka dymu,
- przycisk ręcznego wyzwalania,
- okablowanie o odpowiedniej odporności na ogień i temperaturę,
- klapa oddymiająca,
- otwór napowietrzający.
Klapa dymowa w oddymianiu klatek schodowych
jest dobierana wymiarowo do wymaganej powierzchni czynnej określonej w indywidualnym projekcie oddymiania klatki schodowej głównym czynnikiem są tu wymiary klatki schodowej.
Dlaczego systemy oddymiania są ważne kiedy stosujemy:
Właściciel lub użytkownik obiektu budowlanego odpowiada za bezpieczeństwo przebywających w nim ludzi także w ramach odpowiedniego zabezpieczenia dlatego zobligowany jest zastosować oddymianie klatek schodowych. Należy pamiętać że system oddymiania klatki schodowej w wielu przypadkach jest jedynym systemem w obiekcie który w przypadku pożaru może uratować zdrowie lub życie przebywających w nim osób.